Jedynaczka

Dogodzić mu musiała bądź co bądź, a potem, gdy postrzegła, że przebrała miarę, zasmuciła matkę zmuszoną pozwolić na wszystko lub zanadto dokuczyła guwernantce, pieściła
jedną i drugą, przez kilka dni była niby posłuszną, niby regularną we wszystkim, i tak szły w zapomnienie wymysły, w których rosła i dla których wszyscy z nią byli jak na
szpilkach.
Słudzy wiedząc, że wszystko w domu od niej zależy, bali się jej złego humoru, pochlebiali więc, dogadzali każdemu zachceniu i tym bardziej ją psuli, zakorzeniając w niej tę
myśl, że wszystko powinno być posłuszne skinieniu jej woli, że jej chcę lub nie chcę jest prawem dla każdego, jak było prawem dla matki.
Do lat czternastu Pelisia brząkała także na fortepianie, który wraz z francuskim językiem i tańcem stoi u nas na czele programatu domowej kobiecej edukacji, gdzie religia,
jeografia, historia i literatura stoją na końcu, a gdzie nauki porządku, oszczędności, posłuszeństwa woli starszych, rozumnego użycia czasu i sił nie ma wcale.
Ale te lekcje fortepianu szły leniwo i niedbale; bo nie miała do tego chęci i wielkiego usposobienia.
Chcąc przy tym upokorzyć guwernantkę swą, która się jej w czymciś sprzeciwiła, zarzuciła zupełnie muzykę, utrzymując, że to czas stracony, że przy tak miernej nauczycielce
ona się niczego nie nauczy, że mając wielką ochotę i zdolność, nieraz płacze nad tym, że nie mą nikogo, kto by ją mógł lepiej poprowadzić i talent jej rozwinąć.
Pojechała więc matka do Warszawy,, znalazła biegłą fortepianistkę, opłaciła ją drogo i przywiozła z sobą.
Z początku szło trudno, bo rzeczywiście Pelisia udawała tylko chęć i nie miała bardzo wiernego ucha.
Ale żeby postawić na swoim i przekonać matkę i guwernantkę, że miała rację, pracowała tak usilnie, że w przeciągu roku nauczyła się więcej, niżby inna zdolniejsza nawet od
niej nauczyć się mogła.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: