Jedynaczka

Otóż godziż się to, aby matka była tak słabą, tak ślepą, aby mając jedyną córkę nie widziała, co ona robi, jak się gubi i jakim wstydem okrywa siebie i tę, co ją tak źle
wychowała?
Czyż pani tego nie widzisz, że ten jegomość, którego mój syn przywiózł tu z miłosierdzia, bo nie miał już kawałka chleba, ten pan malarz, którego bym nie użyła do zrobienia
szlaku w moim salonie, jest amantem córki pani, tej Pelisi zaczynającej dopiero osiemnasty rok, którą pani dla wielkiej jej młodości nie chcesz wydać za mąż, której pan August,
pan Celestyn i pan Seweryn dobrą już w okolicy zrobili reputacją, która nie wiedzieć dlaczego przywabiła umizgami mojego syna, a teraz pod okiem pani romansuje ż tym grubym i
piegowatym panem, którego pani rada nierada, jeśli się córeczka uprze, będziesz musiała wkrótce za zięcia swego przyznać. Winszuję, ale nie zazdroszczę wcale.
I choćbym cieszyć się powinna, że pani odrzuciwszy mojego syna dostaniesz w zamian tak godną osobę, której wybór dowodzi delikatnego i wykwintnego gustu córki pani, jako matka
jednak podzielając strapienie matki, do którego ją ślepota i zbyteczna miłość do dziecka doprowadziła, ostrzegam panią, abyś temu skandalowi, który już jest głośnym,
położyła koniec i jeżeli jeszcze czas, ocaliła reputacją córki, już i tak kulejącą i wątpliwą. Gorzkie to są prawdy, ale mi je miłość chrześcijańska nakazuje.
A chociaż każdy grzech godnym jest kary, a nie masz cięższego grzechu, jak źle wychować swe dziecię, ślepą miłością i zbytnim pobłażaniem zepsuć je i zgubić, nie
chciałabym jednak, abyś pani tej kary dożyła, i dlatego ostrzegam panią i oczy ci otwieram. Ratuj więc ją, jeśli możesz, i od ciężkiego bólu serce swe zasłoń.
Co do naszych dalszych stosunków, te kontynować się nie mogą.
Każdy powinien godność swą szanować, a tym bardziej ja, którą dystyngowali tacy, przed którymi wszystkie chyliły się głowy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: