Jedynaczka

Ja nie chcę od nikogo innego uczyć się tylko od pana Sokołowskiego.
— Ale co tobie w głowie, dziewczyno! — zawołał stary.
— To jakiś paniczyk, powiem acannie dobrodzice, podobno dosyć majętny, który bruki zbija w Warszawie i dla zabawy tylko bazgrze sobie ot takie rzeczy, które, prawda, cenią ludzie
bardzo, ale które nie są jego rzemiosłem. Gdzie jemu się zechce siedzieć tu na wsi i uczyć takiego koziołka kapryśnego i upartego, jak ty. Uważ to acanna dobrodzika sama.
Pelisia zaśmiała się, pogroziła staremu i tą rażą nie nastawała na matkę, aby natychmiast wziąć się do starań i zachodów dla sprowadzenia koniecznie w dom pana
Sokołowskiego.
Wszakże myśl ta zalazła jej w główkę i postanowiła, bądź co bądź, przyprowadzić ją do skutku nie dziś, to kiedyś później, byle się stało, jak sobie ułożyła.
Do tego postanowienia pobudzała ją nie tylko chęć wydoskonalenia się w rodzaju, który tak od razu jej gustowi odpowiedział, jak raczej to, że się jej stary sprzeciwił, że
guwernantka ruszała ramionami, że się panna Zenobia uśmiechnęła, jakby chciała powiedzieć: nic z tego nie będzie.
Z drobnych przyczyn wielkie często wynikają następstwa.
To przybycie w dom pana sędziego, przywiezienie dwóch portretów, to jego sprzeciwienie się zachceniu samowolnej dziewczyny i grymas dwóch kobiet, którym może zupełnie co innego
przyszło na myśl, niż to, co rozumiała, wpłynęły stanowczo na los kilku osób i zwichnęły karierę zdolnego człowieka, którego dziś nikt nie zna, a którego by może z
zaszczytem dzieje sztuki u nas były wspominały.
II
Kilkanaście miesięcy upłynęło od tego czasu jak zwykle.
Edukacja jeszcze kontynowała się, te same osoby nią kierowały, a raczej uczennica kierowała nauczycielkami swymi i używała ich pomocy w tym, do czego, chwilowy prowadził ją kaprys.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: