Jedynaczka

Z dnia na dzień oczekuję mego adwokata, którego w mieście nie ma, i dlatego ruszyć się nie mogę i tylko myślą przenosić się muszę pod ten dach, pod którym wychowałaś się,
który ja bym chciał odziać farbami tęczy, aby godny był okrywać twoje głowę i tę szczęśliwość bez granic, jaką pod nim znajdę. Żeby mi czas jakkolwiek przeszedł, pracuję.
Ucieszony twym listem, najdroższa moja pani, w którym mi donosisz, że ci się portret podobał, że cię wszyscy wielbili w tym stroju, w jakim cię przybrałem, zrobiłem drugi,
większy, zdaje mi się nawet, że podobniejszy niż tamten, a zatem daleko jeszcze piękniejszy. I możeż być inaczej?
Jakże cudnym byłby ten, jakim arcydziełem sztuki nazwaliby go ludzie, który by odbił zupełnie tę myśl Bożą, jaka się w twoich rysach i postaci, w twoim wejrzeniu i uśmiechu
wyraziła!
O, daleko od tego mnie, biednemu bazgraczowi, chociaż nie pogardzam moim talentem, jaki mi Bóg dał; owszem wielbię go i błogosławię nie dlatego, że mój, nie dlatego, iżbym
sądził, że, wielki, ale dlatego, że mnie do ciebie zbliżył i do twojego serca drogę mi utorował.
Oprócz tego mam i inne roboty i nie odrzucam je, aby każdą godzina była zajętą, zapełnioną i krótszą mi się wydała.
Wszedłem w modę, droga pani, i także przez ciebie, bo tak Bóg chciał, aby reputacja i szczęście, i wszystko, co ludzie na ziemi nazywają dobrem, z twojej ręki zlało się na mnie.
Gdym kończył tamten twój portret, odwiedził pracownię moje jeden możny pan z żoną. Pani zachwyciła się twoją pięknością i naparła się, abym i jej portret zrobił.
Portret udał się i odtąd drzwi się moje nie zamykają.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: