Jedynaczka

bo tak być musi, bo ja sama tego chciałam, boś mi był drogim wtedy, gdym to wyrzekła wobec matki; a teraz, gdy ci to powtarzam, gdy cię wzywam, porzuć wszystko i przyjeżdżaj,
przyjeżdżaj, czuję, że to serce moje cię woła, że cię kocham, kocham tak, że...
Tu pióro wypadło jej z rąk, zaczęła mocno płakać, potem podarła zaczęty list na drobne kawałki i wyszła.
Długo ją szukano na obiad i ledwie w parę godzin postrzegli rozesłani ludzie, że idzie z przyległego lasku, że była blada i oczy miała czerwone od płaczu.
We trzy dni potem pan Sokołowski odebrał od panny Pelagii list następujący:
Kochany artysto!
Zaczynam od tego, co mi najwięcej leży na sercu; śpieszę, aby list mój przyszedł w porę, i dlatego wybacz, że będzie krótki i nieporządny.
Mógłżeś myśleć, że ja tak mało wielbię twój talent, abym nie pragnęła, żeby się wzmógł i urósł do takiej wielkości, jak wielką jest twoja miłość dla mnie?
Mógłżeś sądzić, że w moim przywiązaniu do ciebie jest tylko egoizm, że ja siebie kocham, a nie to, co tobie miłe, co duszy twej i głowie potrzebne?
Gniewałabym się, gdybym się mogła na ciebie gniewać, że mogłeś mniemać, że ja nie mam w sobie serca artystki, że nie czuję, jaką dla miłości mojej robisz ofiarę i żebym na
taką ofiarę pozwolić mogła. Nie tylko więc nie pozwalam, ale owszem, jako królowa rozkazuję przyjąć dar szlachetny, który wam obu honor czyni, a mnie wzruszył doprawdy.
Jeżeli więc ten kruk biały jeszcze skrzydeł swych nie rozwinął i nie uleciał, uczep się go, drogi artysto, gdy na to pozwala, i śpiesz, śpiesz w świat przypatrzyć się cudom,
których oko twe i dusza pragnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: