Jedynaczka





się działo, i dając jej kolosalne wyobrażenie o mocy i potędze jego charakteru, tym silniej ku niemu pociągnęło.
W czasie powtórnej wizyty pan Zenon przysunął się do pani Bauzé, mówił jej o Francji, o miejscach jej rodzinnych, które znał, cytował miasta, które widziała w dzieciństwie,
prawił o zamkach, o których w młodości swej tyle dziwnych słyszała rzeczy.
Tą rozmową przeniósł ją do lepszych lat, do wspomnień najdroższych dla każdego serca, a żywością i płynnością mowy, doskonałym pojęciem tonu, akcentu i życia, jakimi
dobrze wychowani Francuzi rozmowę swą ozdobić i ożywić umieją, tak ją oczarował, że gdy wyjechał, nagadać się o nim nie mogła i zakończyła tą konkluzją, której niejedna z
dam naszych i dziś jeszcze przyklaśnie:
— Otóż patrzcie, patrzcie, co to jest choćby tylko kilka lat przebyć w ojczyźnie grzeczności, rozumu i cywilizacji!
Z kolei panna Zenobia stała się przedmiotem jego zabiegów i skutek zupełny uwieńczył jego usiłowania. — Piękniejszego i milszego mężczyzny nie widziałam jak żyję!
— rzekła czerwieniąc się prawie, gdy pani Bauzé zrobiła jej uwagę: — _Ne touchez pas a la hache, ma chere amie! _— i zaczęła się uśmiechać ze znaczeniem.
Pan Zenon nie pominął nawet sędziego.
Odwiedził go, chodził z nim po folwarku, zaglądał do wszystkich kotłów w gorzelni, chciał być przy każdym chlewku, w każdej obórce i z taką znajomością rzeczy mówił o
rasach rogatego i nierogatego bydła, jakby ta heraldyka domowego inwentarza była ciągłych studiów jego przedmiotem.
Wtedy to z okazji podziwienia sędziego, skąd mógł przyjść do tych wiadomości on, co całą młodość przepędził w obozie i na wędrówkach po świecie, uwiadomił go pan Zenon ze
skromnym uśmiechem, że dosyć umieć patrzyć i korzystać z czasu, aby się wszystkiego nauczyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>





Polecamy inne nasze strony: