Jedynaczka


Panna Pelagia użyć musiała całej mocy ducha, aby ukryć uszczęśliwienie, które zalewało, jej serce.
Żeby -więcej utaić swą niewymowną radość, wyszła zająć się rozkazami, aby pokoje były przyrządzone.
Gdyby nie bojaźń zdradzenia się, byłaby sama gospodarowała, byłaby jawniej okazała tę dbałość o wygodę kochanka, który po raz pierwszy w domu nocuje, tę czułą troskliwość
o wszystko, której panny kochające oddają się całą duszą, która najwyższą im sprawia rozkosz i daje owe złote chwile, co przez całe życie tkwią w ich pamięci i jak
najpiękniejsze gwiazdki świecą na niebie ich przeszłości.
Ale ona nikim się przedtem nie zajmowała oprócz raz jeden panem Sokołowskim i o żadnym innym gościu nie wiedziała nigdy, gdzie i jak spać będzie.
Cóż by powiedziano, gdyby teraz taką okazała gorliwość?
Przemogła się więc, dowiedziała się tylko, który sędziemu naznaczono pokój, i odeszła smutna zostawiając ten drogi kłopot sługom i pani Bauzé, która nie żenowała się wcale
i dla faworyta swego ściągała ze wszystkich pokojów to, co by jego wygodę powiększyć mogło.
Co to był za wieczór dla panny Pelagii, to łatwo sobie wyobrazić.
W małym tym kółku osób życzliwych, ujętych i słuchających z wiarą i przeniknieniem przy tym jednostajnym szumie deszczu, co jakby umyślnie dla niego był zesłany, pan Zenon
rozwinął wszystkie swoje zasoby i był jakby natchnionym.
W obrazach więc pełnych życia i prawdy wystawiał bitwy, jakie widział, trudy, jakie przebył; wymownie opisywał Hiszpanią, obyczaje tego poetycznego ludu i jego głębokie
namiętności; z przerażającą mocą malował pojedyncze wypadki zemsty Hiszpanów i Hiszpanek i chętnego narażenia własnego życia na śmierć niechybną, byle ta zemsta była
dokonaną.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: